Friday, June 3, 2011

सॉफ्टवेयर टेस्टिंग

दैनिक गांवकरी (उत्तर महाराष्ट्र आवृत्ती) मध्ये दि. ३ जून २०११ व अहमदनगर आवृत्ती दि. ४ जून २०११ रोजी प्रसिद्ध झालेला लेख. याची मूळ प्रत इथेही पाहता येईल.

No comments: